חזון העמותה

5 דק' קריאה

עמותת מקום קטן בלב, מאמינה שייש באפשרותה לעזור ולהכשיר אנשים בעלי צרכים מיוחדים

ועל כן מיקמה את מושבה בתוך מרכז שיקום, אשר בו שוהים כ- 70 משתקמים בעלי צרכים מיוחדים.

חזון העמותה מתחלק לשלושה שלבים:

שלב ראשון –  לאפשר לכל משתקם ומשתקם במרכז שיקום  לפתח את הפונציאל הגלום בו להצליח

להשתתף במערך הייצור, במרכז השיקום משתקמים עם קשיים שונים ומגוונים ואנו עושים הכל כדי

לאפשר לכל אחד ואחת להשתלב במערך הייצור או האריזה כל אחד בהתאם ליכולותיו.

שלב שני – להכשיר את המשתקמים כך שיהיה אפשר לשלב אותם בעבודה מחוץ למרכז שיקום

כמובן כל אחד בהתאם ליכולותיו ומגבלותיו ובכך לפנות מקום לאנשים נוספים אשר יוכלו לעבור

את אותו תהליך ובסופו של דבר להשתלב מחוץ למרכז השיקום.

שלב שלישי – לעבוד בשיתוף מול מרכזים נוספים בהם שוהים אנשים בעלי צרכים מיוחדים

ולשלב את כישוריהם על מנת להרחיב את מערך הייצור/אריזה של העמותה ובכך לספק עבודה

למרכזים נוספים ולקדם משתקמים נוספים.